top of page

Sault Ste. Nagbabalik ang Helping Hands ni Marie

Pagpapabuti ng Buhay ng Marami

Sa Sault Ste. Marie Helping Hands, nangangalap kami ng mga pondo at nagpo-promote ng mga hakbangin para matulungan ang mga nangangailangan nito. Sa isang hanay ng mga kaganapan sa pangangalap ng pondo at mga proyektong boluntaryo, tinatanggap ka namin na sumali sa aming mga pagsusumikap na naglalayong gawing mas magandang lugar ang mundo. Magbasa at makipag-ugnayan sa amin para malaman kung paano ka magiging bahagi ng pagbabago.

Sault Ste. Ang Marie Helping Hands ay isang non-profit na organisasyon at nakarehistrong charity at ang MISYON namin ay suportahan ang komunidad sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagbabahagi ng mga donasyon ng mga gamit sa bahay at mga pangunahing pangangailangan.

"Lahat ng ginagawa sa mundo ay ginagawa ng pag-asa"

Martin Luther

Tindahan ng Helping Hands
Subscribe Form

Thanks for subscribing!

bottom of page